Cửu Vĩ Hồ

Cửu Vĩ Hồ

Cửu Vĩ Hồ Review Rating: 9.0 out of 10 based on 4 reviews.

Đại khái là kể về nvc được truyền thừa lại sức mạnh của hồ ly rồi từ đấy sang thế giới khác đánh đấm :) và sang đấy tìm cô người yêu bị bắt mất :) Nhắc thêm nvc có 4 tính cách nhé :)

Đây là mình đăng phần 2 cho mọi người đọc nhé còn phần 1 ai muón mình sẽ đăng choVề phần cấp bậc sức mạnh thì ở tiên lục phân chia :

- Luyện thể -> Hư Linh -> Chân Linh - Nguyên Linh -> Địa Linh -> Thiên Linh-> Linh - Tiên

Mỗi cấp bậc chênh nhau về sức mạnh là quá lớn, luyện thể yếu hơn hư linh 10 lần, hư linh lại yếu hơn chân linh 100 lần, chân linh lại yêu hơn nguyên linh 1000 lần :3 cứ như vậy mà tính tiếp cấp số nhân 10 :)

Thế nhé :)

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK