Cửu Dương Đạp Thiên

Cửu Dương Đạp Thiên

Cửu Dương Đạp Thiên Review Rating: 7.0 out of 10 based on 147 reviews.

Thế gian tu luyện, linh nhục hai cực.

Linh giả linh hồn, điều khiển thiên Địa Nguyên lực, cảm ngộ đại đạo quy tắc!

Nhục người khí lực, rèn luyện huyết nhục gân cốt, dung hợp huyết mạch truyền thừa!

Thế nhân tu luyện, đều vi một ngày kia, có thể chí cao Vô Thượng, đạp lâm Cửu Thiên!

Mà khi linh hồn đầy đủ cường đại, liền cần cứng rắn vô đối cường đại thân thể với tư cách tế đàn, nhen nhóm mãi mãi không cần thiết vong hỏa diễm...

Danh sách chương Cửu Dương Đạp Thiên

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK