Cửu Diễm Chí Tôn

Cửu Diễm Chí Tôn

Cửu Diễm Chí Tôn Review Rating: 8.0 out of 10 based on 4273 reviews.

Xuyên việt Dị Thế, mang theo Cửu Diễm Thiên Hỏa Tháp, Hàn Phong bắt đầu rồi cường giả hành trình!

Tu luyện Cửu Diễm Dị Hỏa Quyết, đốt chân nguyên, phá thực tinh, tiêu lĩnh vực, diệt pháp tắc!

Mà lại xem thiếu niên Hàn Phong, như thế nào Dị Thế các đại thiên tài chính giữa một bước lên trời, đạp phá Thương Khung, thành tựu chí tôn vị!

Danh sách chương Cửu Diễm Chí Tôn

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK