Cửu Chuyển Kim Thân Quyết

Cửu Chuyển Kim Thân Quyết

Cửu Chuyển Kim Thân Quyết Review Rating: 8.0 out of 10 based on 76 reviews.

Một lần ngẫu nhiên cứu người

Mà đạt được Thượng Cổ đại thần không truyền thừa

Sáng tạo ra cô nhi Long Vô Danh đích nhân sinh cuộc sống

Nhìn xem Long Vô Danh là như thế nào mang theo huynh đệ mình nhóm: đám bọn họ tại thế gian, Tu Chân giới, Tiên Giới, Thần giới nhấc lên gió tanh mưa máu.

Sáng tạo ra, tạo ra lần lượt kỳ tích, cuối cùng thành tựu một đời Thiên Tôn.

Các độc giả đi qua đi ngang qua, ngàn vạn đừng bỏ qua. Thỉnh mọi người nhiều hơn ủng hộ.

Cà phê lúc này thanh minh, quyển sách tuyệt đối sẽ không thái giám đấy, xin các vị yên tâm cất chứa.

Danh sách chương Cửu Chuyển Kim Thân Quyết

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK