Cửu Chuyển Bất Diệt

Cửu Chuyển Bất Diệt

Cửu Chuyển Bất Diệt Review Rating: 8.0 out of 10 based on 9 reviews.

Sống hay chết rốt cuộc đại biểu cái gì, tu hành đỉnh phong lại là bực nào phong cảnh?

Đương Vương Càn sống lại thành cương thi một khắc đó lên, thế gian nhân quả cũng đã hỗn loạn, hắn dùng âm dương hành đạo, tại sinh tử trong chuyển đổi, cửu chuyển công thành, bất diệt vi tôn, thiên hạ huyền bí, cao quý linh hồn, cuối cùng quy túc, đều muốn hiển hiện tại chúng sinh trước mặt.

Trăm triệu năm số mệnh, hắn có thể không tìm được chân ngã? Vương Càn đạp đạo mà đi, một đường hát vang!

Danh sách chương Cửu Chuyển Bất Diệt

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK