Cửu Âm Tà Quân

Cửu Âm Tà Quân

Cửu Âm Tà Quân Review Rating: 8.0 out of 10 based on 243 reviews.

Mạt pháp thời đại người luyện võ Bộ Vân, từ nhỏ tập có " Cửu Âm Chân Kinh "" Lục Mạch thần kiếm " các loại ( đợi) Trung Quốc cổ võ, tại tiến giai Tiên Thiên võ giả lúc, lại tao ngộ Vô Danh Phong Bạo bị cuốn vào Thiên Vũ Đại Lục, phụ thân vào một cái có được cửu âm tuyệt mạch thân thể

Danh sách chương Cửu Âm Tà Quân

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Đế Tuyệt Long24 Tháng tám, 2020 12:50
.
BÌNH LUẬN FACEBOOK