Cuồng Đồ Tu Tiên

Cuồng Đồ Tu Tiên

Cuồng Đồ Tu Tiên Review Rating: 8.0 out of 10 based on 298 reviews.

Truyện thuộc thể loại hài hước dựa trên trụ cột tu luyện, nhân vân chính xuất phát từ tên lưu manh nhưng là "lưu manh phải có văn hóa của lưu manh" - trích lời nhân vật chính.

Nhân vật chính không phải đùng một cái trở thành siêu nhân mà phải trải qua nhiều gian khổ đi lên.

Tác giả viết chắc tay, tình tiết hợp lý có nhiều điểm mới lạ. Đặc biệt mỹ như nhiều như mây.

Danh sách chương Cuồng Đồ Tu Tiên

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Đinh Sơn14 Tháng tư, 2019 00:04
Truyện dài dòng chi tiết vãi. Tu luyện mới sơ sơ thôi mà hơn 30 chương
BÌNH LUẬN FACEBOOK