Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu Review Rating: 7.0 out of 10 based on 43 reviews.

Đỉnh cấp sát thủ Tiêu Thần, dựa vào một bộ công pháp do Đồ Long giả lưu lại《 Cầm long bí điển 》, tuyên thệ phải đánh hạ một mảnh hậu cung thật lớn!

Ngươi hỏi trong hậu cung có bao nhiêu người? Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, hiện tại đã có mười mấy, tương lai đường còn rất dài...

Danh sách chương Cuồng Dã Diễm Tiêu Diêu

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK