Cực Phẩm Tu Chân Thần Y

Cực Phẩm Tu Chân Thần Y

Cực Phẩm Tu Chân Thần Y Review Rating: 9.0 out of 10 based on 3 reviews.

Gia đạo sa sút, Thiếu Niên ngẫu nhiên đạt được Thần đỉnh, nhân tâm làm gốc, hành y hậu thế, Thành Tựu Thần Y danh tiếng."So với cứu người, ta càng yêu giết người." Thần Y Lâm Húc.

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK