Cực Phẩm Truy Mỹ Hệ Thống

Cực Phẩm Truy Mỹ Hệ Thống

Cực Phẩm Truy Mỹ Hệ Thống Review Rating: 8.0 out of 10 based on 607 reviews.

Nhân dịp ngày Valentine, tại hạ cv truyện YY cho anh em FA giải sầu :))Hệ Thống: "Ngài thu hoạch được mới truy cầu mục tiêu nhiệm vụ, có tiếp nhận hay không?"Tiêu Vũ cười khổ một tiếng, nhìn thoáng qua truy cầu mục tiêu bên trong thanh thuần giáo hoa, nóng bỏng hoa khôi cảnh sát, vũ mị nữ Tổng giám đốc, chân dài bạch phú mỹ... Lập tức, Tiêu Vũ thì nhức đầu lên."May mà ta là một cái bác ái người, cua đẹp nhất cô nàng, truy nữ nhân đẹp nhất, để người khác không cô nàng có thể cua!"MOng mọi người ủng hộ Nguyệt phiếu, Kim đậu, buff Hỏa châu, Kim châu...Ưu tiên tặng Kim Đậu: 1KĐ= 5NP, 10 KĐ= Minh ChủAi buff 1 NP thì được ghi tên 1 lần cuối chương, mỗi được 5 NP được thêm 1 lần (vd: 5 NP được 6 lần, 10 NP được 12 lần, 15 NP được 18 lần, 20 Np được 24 lần, 25 Np được 50 lần).Ai có điểm Fan 500( 1NP= 20 điểm) là Đường chủ, được Vinh Danh ghi tên vào CUỐI mỗi chương 50 lần (50 chương), 1 lần ghi tên ĐẦU mỗi chương .( ví dụ: Chương 10: Khảo thí ( chúc mừng Minh chủ Pijama).Ai có điểm Fan 1000 trở lên được ghi tên cuối mỗi chương của truyện, 10 lần ghi tên ĐẦU mỗi chương .( ví dụ: Chương 10: Khảo thí ( chúc mừng Minh chủ Pijama).Ai buff 1 Kim đậu thì được ghi tên 5 lần lên ĐẦU mỗi chương.

Hỏa Tinh Châu= 10 lần lên ĐẦU mỗi chương.

Kim Tinh Châu= 10 lần lên ĐẦU mỗi chương.

Danh sách chương Cực Phẩm Truy Mỹ Hệ Thống

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Thanh06 Tháng mười một, 2019 20:37
không qua nổi 10 chương . não tàn từ nvc đến phụ, ý tưởng thì cũ, toàn giả heo đánh mặt
Avatar
Nguyễn Sĩ Thành07 Tháng mười một, 2019 02:54
:v truyện cũ mà
Avatar
văn Văn Trần30 Tháng mười một, 2019 02:17
truyện ngôn tinh mà tưởng truyện siêu nhân
Avatar
Lê Tráng29 Tháng tư, 2020 14:43
tr này từ 2017 tnay là oke rồi. cũ kỹ gì nữa.
BÌNH LUẬN FACEBOOK