Cực Phẩm Lão Bản Nương

Cực Phẩm Lão Bản Nương

Cực Phẩm Lão Bản Nương Review Rating: 7.0 out of 10 based on 8 reviews.

Nắm giữ tuyệt đỉnh trù nghệ Dương Diệp Thịnh, khuất thân ở một cái quán cơm nhỏ, bởi vì một cái Cực phẩm bà chủ. 

Nắm giữ siêu phàm võ nghệ Dương Diệp Thịnh, dấn thân vào ở một cái đại quán bar, cũng bởi vì một cái Cực phẩm bà chủ. 

Sau đó, Dương Diệp Thịnh mình làm ông chủ, càng ngày càng nhiều Cực phẩm bà chủ xuất hiện...

Danh sách chương Cực Phẩm Lão Bản Nương

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK