Cực Phẩm Cao Thủ

Cực Phẩm Cao Thủ

Cực Phẩm Cao Thủ Review Rating: 9.0 out of 10 based on 178 reviews.

Hắn nhuyễn giáp gia thân, hắn đồ long trong tay. Hắn quyền khuynh một phương, hắn coi rẻ toàn phục. Hắn trang bị ngưu bức, hắn hạt nhân cẩu nhãn. Hắn phong lưu tiêu sái, hắn thê thiếp thành quần, hắn vạn chúng chúc mục, hắn dẫn dắt trào lưu, hắn tại vũ thần thế giới, hắn là... Đại hiệp!

Danh sách chương Cực Phẩm Cao Thủ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK