Con Đường Tiêu Dao ( VN 100%)

Con Đường Tiêu Dao ( VN 100%)

Con Đường Tiêu Dao ( VN 100%) Review Rating: 9.0 out of 10 based on 1 reviews.

Một kiêu hùng bước lên trong con đường u tối của thế giới trong đôi mắt đục ngầu nhưng đầy ánh sáng lấp lánh . Khi cánh cửa kia khép lại cũng là lúc một thế giới bị hủy diệt.Bàn cờ của thiên địa ai sẽ thắng? Nhân, Thân, Ma, Phật, Yêu hay Thiên Đạo đây? Không, chỉ có một người thắng mà thôi, hắn là........ Chí Tôn Hủy Diệt, đưa thế giới về Hỗn Độn, thành tựu Thái Sơ, đánh tan kẻ thù thành Hư Vô.

Cảnh giới tu luyện :Tu Linh Sư:* Khí Huyết - Chân Nguyên - Đan Thể - Tinh Nhãn - Huyết Mạch - Đấu Hồn - Thiên Nhân Hợp - Linh Vực - Vương Đồ - Hoàng Thần - Thiên Địa Phong Hào-Chí Tôn - Hư Vô.Đấu Thể Giả :* Tụ Khí - Dịch Linh - Tạo Đan - Nguyên Anh - Chân Linh - Dị Linh - Phá Vương - Phá Hoàng - Tạo Vực - Nghịch Giới - Thiên Địa Vương Tọa Cảnh - Chí Tôn - Thái Sơ.Huyết Mạch Giả :* Tỉnh Huyết - Đề Thể - Luyện Cốt - Thú Linh - Chân Huyết - Hợp Linh - Huyết Linh Phụ Thể - Chân Thú - Hóa Pháp - Thần Thông - Thiên Địa Ban Danh - Chí Tôn - Hỗn Độn.Dị Giả( Những người có năng lực đặc biệt)* Tìm Hiểu - Nắm Giữ - Thuần Thục - Nước Chảy Mây Trôi - Đại Sư - Tông Sư - Đại Tông Sư - Hóa Pháp - Cộng Thiên - Phá Giới - Chí Tôn - Nhập Đạo.Tỉ lệ hoán đổi tiền tài:

* 1 Chí Tôn Tệ = 1000 Tử Vương Tệ = 1 000 000 Tụ Ma Tệ = 1 000 000 000 Kim Tệ = 1000 tỷ Ngân Tệ = 1 000 000 tỷ Đồng Tệ.

1 ngày 1 chương nha ae .Xin ủng hộ và hãy cho điểm mười.Vì em mới lớp 9 nên xin đừng ném đá vì mặt em mỏng lắm. Khen em nhận chứ đừng chê.

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK