Chí Tôn Tiên Hoàng

Chí Tôn Tiên Hoàng

Chí Tôn Tiên Hoàng Review Rating: 9.0 out of 10 based on 92 reviews.

Tu hành khó khăn, khó với lên trời, thử hỏi thiên hạ Thương Sinh, ai có thể Bất Hủ!

Yêu thú, pháp bảo, thần thông, kỳ ngộ, mỹ nữ... Ở bước vào con đường tu hành một khắc kia lên, Hạ Trần liền nhất định gặp gỡ vô tận nhấp nhô, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi tới.

Ta muốn thành tựu nhất lực lượng cường đại, ta muốn trở thành vĩnh hằng. Hạ Trần như thế nói.

Một xuyên việt qua dị giới thiếu niên bình thường, kinh nghiệm sinh tử đau khổ, cuối cùng trở thành Chí Tôn tiên hoàng, soạn nhạc Bất Hủ vĩnh hằng truyền thuyết!


Truyện đã được vào VIP, nên chắc là hay. Mình vừa CV vừa đọc, edit kỹ càng nên chắc có thể CV hơi chậm, mọi người thông cảm

Danh sách chương Chí Tôn Tiên Hoàng

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK