Chào Ngươi, Thiếu Tướng Đại Nhân

Chào Ngươi, Thiếu Tướng Đại Nhân

Chào Ngươi, Thiếu Tướng Đại Nhân Review Rating: 10.0 out of 10 based on 3 reviews.

Lại một lần bị bổ nhào ăn xong lau sạch nhớ chi tức giận bất bình địa lên án: "Các ngươi nam nhân đều một cái Đức Hạnh! Chỉ chú ý nữ nhân bên ngoài! Nông cạn!""Đây là nói xấu." Lạnh lùng Cấm Dục Thiếu Tướng đại nhân mặt mày sâm nghiêm, một bản nghiêm túc, nói ra cũng rất cần ăn đòn: "Ta rõ ràng quan tâm nhất là ngươi bên trong, đúng vậy ngươi trong váy áo mặt. . ."Chú ý đến chi: "! ! !"

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK