Cái Thế Thiên Tôn

Cái Thế Thiên Tôn

Cái Thế Thiên Tôn Review Rating: 8.0 out of 10 based on 574 reviews.

Truyện mới của Quan Kỳ, tác giả của các siêu phẩm: Trường Sinh Bất Tử, Tiên Quốc Đại Đế
 
Trăm nước tranh bá, cùng Thiên Địa tranh vận. Trăm nhà đua tiếng, cùng Thiên Địa tranh đạo. Kẻ lập quốc, quét ngang Bát Hoang Lục Hợp, Duy Ngã Độc Tôn. Người lập giáo, tam giới lục đạo, Duy Ngã Độc Tôn. Muôn dân trăm họ như con sâu cái kiến, thánh hiền như rơm rác, giáo không lập, lưu tinh sáng chói, người lập giáo, cùng Thiên ngang hàng!

Danh sách chương Cái Thế Thiên Tôn

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK