Bồ Đề Vãng Sinh Kiếp

Bồ Đề Vãng Sinh Kiếp

Bồ Đề Vãng Sinh Kiếp Review Rating: 10.0 out of 10 based on 2 reviews.

Bồ Đề Vãng Sinh Kiếp .Sơn dã thiếu niên, chỉ cầu tiên đạo, lại gặp gặp thảm biến.Dấn thân vào ám lộ, đi theo chí tà đường , bắt đầu luyện yêu.Hắn cả đời, lấy sát nhập đạo.Tại trong tuyệt vọng thành đan, một khỏa đạo tâm sớm đã băng lãnh!Gánh vác thương sinh Ác Nghiệp, hắn là mọi người đều biết yêu đạo, càng là trên đời sợ hãi Sát Thần

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK