Bất Tử Vô Hạn Tiến Hóa

Bất Tử Vô Hạn Tiến Hóa

Bất Tử Vô Hạn Tiến Hóa Review Rating: 9.0 out of 10 based on 13 reviews.

Kể từ khi đạt được bất tử thân thể, Lý Thanh liền bắt đầu bước lên một cái khác quỹ đạo nhân sinh.

Mà đó chỉ chẳng qua là một chút thức ăn khai vị mà thôi.

Hơn nữa, Ai quy định mỗi người chỉ có thể có một cái ngón tay vàng? Mỗi lần đi qua một cái thế giới mới, Lý Thanh liền đạt được một loại năng lực.

Tiên tri, suy diễn,....

Mà nhiệm vụ của hắn chính là lần lượt giẫm lên từng cái đỉnh cao nhất của thế giới.

Thành Thần hoặc là thành Ma.

Những thứ này vĩnh viễn cũng không phải là cấp độ sống cuối cùng.

Tiến Hóa. Vĩnh viễn không ngừng Tiến Hóa

----- Converter: Nhocvip -----

Truyện Nhocvip làm, chắc chắn tinh phẩm.

Cầu phiếu, kim đậu. Cầu 9-10 không troll.

----- Hố Sâu Dễ Nghiện -----

Mỗi ngày 5C cho đến khi đuổi kịp tác giả.

Danh sách chương Bất Tử Vô Hạn Tiến Hóa

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK