Bất Tử Võ Đế

Bất Tử Võ Đế

Bất Tử Võ Đế Review Rating: 10.0 out of 10 based on 3 reviews.

Tinh thông khí dược tinh luyện phong viêm Võ đế mộc thanh dương bỏ mình, ba mươi năm sau, bất ngờ sống lại trở thành vân thủy thành một tên rác rưởi thiếu niên, bắt đầu từ đó nghịch thiên cải mệnh, cùng thiên hạ anh hào tranh đấu, hung hăng nổi khùng!Chưa thức tỉnh võ hồn người coi là phàm nhân, sau khi giác tỉnh mới có thể xưng tụng Võ đồ, mặt sau cảnh giới lần lượt là võ giả, võ sư, Vũ Tông, Võ vương, vũ tôn, Võ hoàng, Võ đế.

Danh sách chương Bất Tử Võ Đế

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK