Bất Tử Hoàng Hà

Bất Tử Hoàng Hà

Bất Tử Hoàng Hà Review Rating: 9.0 out of 10 based on 71 reviews.

Như thế nào là Tu Đạo ?

Như thế nào là Tu Tiên ?

Như thế nào là Tu Chân ?

"Đạo" người , thành thiên vận, đúc đạo cơ, phụng lệnh vua, tạo thần thông biến hóa!

"Tiên" người, độ(vượt) Thiên Kiếp, sửa Bổn Nguyên, nắm giữ căn nguyên, thay đổi pháp tắc!

"Chân" người, tìm chân lí, phá thương khung, độ thân mình, ta là Thiên Địa !

Thiên đạo đã diệt, bổn nguyên đã đứt, chân lí hư vọng (vô căn cứ)!

Vận mệnh chi lưu, bất tử hoàng hà, như thế nào để trường sinh ?

Thiên đạo bất nhân, thánh nhân không được đức, như thế nào để trường sinh ?

Đây là một cái câu chuyện liên quan về trường sinh cố sự .Mời mọi người thưởng thức.

P/s: Tác giả cho ra được hơn 40 chương (Mới nhất) . Tiến độ dịch 1-2 ngày ra một chương .

P/s : Từng đứng trên bảng xếp hạng tiềm lực của qidian . (Hạng 9)

Thông báo : Tác giả dừng viết truyện này.

๖ۣۜϟӇƛƊЄƧ✧๖ۣۜLƠҜƖϟϟ

Danh sách chương Bất Tử Hoàng Hà

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK