Bất Hủ Thánh Tôn

Bất Hủ Thánh Tôn

Bất Hủ Thánh Tôn Review Rating: 8.0 out of 10 based on 606 reviews.

Tiên giới Chiến Thần Dương Tiễn sống lại Thần Võ đại lục!

Có được Tạo Hóa đồ cùng Đạo ấn hai kiện Vô Thượng chí bảo! Rong ruổi Dị Giới! Không đâu địch nổi!

Thần bí Thánh Tôn hệ thống! Để tất cả trở nên đều có khả năng! Mở ra Dương Tiễn bá đạo Vô Song Thánh Tôn con đường!

Thần đồ nơi tay! Thiên hạ ta có!

Chấp chưởng Đạo ấn! Vạn giới thần phục!

Danh sách chương Bất Hủ Thánh Tôn

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
tung nguyen14 Tháng chín, 2020 03:17
,
Avatar
Tuấn Thái14 Tháng chín, 2020 14:15
.
Avatar
Tuấn Thái16 Tháng chín, 2020 18:50
lâu ms có tr hay hay
BÌNH LUẬN FACEBOOK