Bất Hủ

Bất Hủ

Bất Hủ Review Rating: 9.0 out of 10 based on 235 reviews.

Ngẫu được Bất Hủ văn minh truyền thừa, Phó Tuyết Phong từ đó điệp biến!

Dùng thân thể nhỏ bé, theo địa cầu Niết Bàn, tại Thái Dương Hệ quật khởi, đi ngang qua từ cổ chí kim hoang vu Tinh Không Cổ Lộ, chung kết trọn đời Bất Diệt sáng chói văn minh, vượt qua hàng tỉ năm ánh sáng mênh mông vũ trụ!

Vô cùng trí tuệ tánh mạng tại thành kính quỳ lạy!

Kim Sắc cung điện ầm ầm sụp đổ, chúng thần đều đều chịu phục thủ!

Sống sờ sờ Thượng Cổ đồ đằng ảm đạm nhạt nhòa!

Cùng Thiên Địa đồng thọ không phải Bất Hủ!

Mặc dù Nhật Nguyệt diệt mà ta Bất Diệt, mặc dù Thiên Địa trầm luân mà ta vẫn còn tại, mới là Bất Hủ!

Danh sách chương Bất Hủ

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK