Bắt Đầu Thôn Phệ Chuẩn Đế

Bắt Đầu Thôn Phệ Chuẩn Đế

Bắt Đầu Thôn Phệ Chuẩn Đế Review Rating: 0.0 out of 10 based on 86 reviews.

Tô Diệp mang theo hệ thống xuyên qua Huyền Huyễn thế giới.Vốn cho rằng là ngưu bức nhân sinh bắt đầu,Lại tại sáu tuổi lúc gặp được Chuẩn Đế Tô Bất Phàm tàn hồn đoạt xá.Liên hợp hệ thống, bỏ ra sáu mươi năm, cuối cùng thôn phệ Chuẩn Đế tàn hồn.Kế thừa Chuẩn Đế vạn năm trí nhớ.Tu luyện mười hai cảnh: Khai Quang, Khai Mạch, Khai Linh, Dung Linh, Ngộ Đạo, Thăng Long, Tiên Đài, Trảm Mệnh, Thánh Nhân, Chí Tôn, Chuẩn Đế, Đại Đế.

Danh sách chương Bắt Đầu Thôn Phệ Chuẩn Đế

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nguyễn Tài12 Tháng một, 2021 22:50
.
Avatar
Phi le hoang12 Tháng một, 2021 23:32
.
Avatar
Việt Nguyễn13 Tháng một, 2021 09:44
.
Avatar
Bữu Lộc Nguyễn15 Tháng một, 2021 13:48
Khai Quang, Khai Mạch, Khai Linh, Dung Linh, ngộ đạo, Thăng Long, tiên đài, trảm mệnh, Thánh Nhân, Chí Tôn, Chuẩn Đế, Đại Đế.
BÌNH LUẬN FACEBOOK