Bắt Đầu Đánh Dấu Mười Vạn Năm

Bắt Đầu Đánh Dấu Mười Vạn Năm

Bắt Đầu Đánh Dấu Mười Vạn Năm Review Rating: 0.0 out of 10 based on 1 reviews.

Lận Tiêu Dao xuyên qua đến huyền huyễn thế giới, thu được đánh dấu đánh thẻ hệ thống.Hắn ở cái thế giới này đánh dấu đánh thẻ mười vạn năm, trong lúc này, hắn sáng lập qua hoàng triều, vấn đỉnh qua tiên môn, thu qua đồ đệ, nuôi qua nữ nhi, trở thành qua thế giới này truyền thuyết.Mười vạn năm sau, khi hắn các đồ đệ đứng tại thế giới đỉnh phong, nữ nhi trở thành mạnh nhất Nữ Đế thời điểm, mọi người lại quên đi Lận Tiêu Dao tồn tại.Nhật nguyệt thay đổi, thời đại biến thiên.Lận Tiêu Dao sáng lập hoàng triều bị gian nhân hủy diệt, con cháu đời sau cầm trong tay "Tiêu Dao Lệnh" quỳ gối Lận Tiêu Dao trước mặt."Đại Nguyên Hoàng Triều trẻ mồ côi, mời lão tổ xuất quan!"-----Thế giới này, tu tiên giả chia làm Tụ Khí, Trúc Cơ, Ngưng Nguyên, Huyền Đan, Nguyên Thần, Tịch Hải, Phá Cảnh, Thiên Nhân, Đạo Kiếp cửu trọng cảnh giới.Phía trước là cảnh giới tên, đằng sau là xưng hào: Đạo Kiếp (Chí Tôn), Thần Cách (thượng nhân), Thần Hỏa (chân nhân), Thần Đình (thái thượng chân nhân), Thần Kiếp (Lục Địa Thần Tiên).

Danh sách chương Bắt Đầu Đánh Dấu Mười Vạn Năm

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Nghĩa Minh19 Tháng mười một, 2020 15:00
motip cũ nhỉ
Avatar
Đạt nguyễn19 Tháng mười một, 2020 15:29
..
Avatar
Thanh Van19 Tháng mười một, 2020 20:28
Tụ Khí, Trúc Cơ, Ngưng Nguyên, Huyền Đan, Nguyên Thần, Tịch Hải, Phá Cảnh, Thiên Nhân, Đạo Kiếp.
BÌNH LUẬN FACEBOOK