Bắt Đầu Đánh Dấu Hàng Tỉ Võ Hồn

Bắt Đầu Đánh Dấu Hàng Tỉ Võ Hồn

Bắt Đầu Đánh Dấu Hàng Tỉ Võ Hồn Review Rating: 9.75 out of 10 based on 2 reviews.

Phương Hạo xuyên qua lấy võ vi tôn chân võ thế giới, từ đánh dấu hàng tỉ Võ Hồn, tặng kèm trăm liên rút bắt đầu."Đinh! Đánh dấu hàng tỉ lần tu luyện tốc độ.""Đinh! Đánh dấu chín mươi chín tấm thẻ thăng cấp.""Đinh! Đánh dấu hàng tỉ tu vi giá trị."Từ đó một vị chí tôn vô địch yêu nghiệt ra đời.

Danh sách chương Bắt Đầu Đánh Dấu Hàng Tỉ Võ Hồn

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
thực Duy11 Tháng một, 2021 13:28
hay đấy
Avatar
Hiếu Ngô11 Tháng một, 2021 15:39
: Hoàng Cực cảnh, Huyền Cực cảnh, Địa Cực cảnh, Thiên Cực cảnh, Tinh Cực cảnh, Nguyệt Cực cảnh, Hạo Cực cảnh, Thái Hư cảnh, Thuần Dương cảnh, (võ đạo kiếp), Võ Cực cảnh, Thánh cảnh (Bán Thánh, Chân Thánh, Thánh Cực), Thần cảnh (Bán Thần, Chân Thần, Thần Cực), Đế cảnh, Tổ cảnh, Chí Tôn cảnh
Avatar
Chí toàn Lê11 Tháng một, 2021 17:47
good
Avatar
Hải Võ12 Tháng một, 2021 11:03
tick
Avatar
min Quang17 Tháng một, 2021 02:34
cốt truyện rời rạc, văn phong kém, tác non tay, truyện có khả năng drop cao.
Avatar
min Quang17 Tháng một, 2021 02:39
truyện này hủy từ khi xây dựng tính cách nhân vật, ai thích yy, mới đọc thì đọc đc, đại lão k nên
Avatar
Chêz Bun17 Tháng một, 2021 03:58
??? truyện này hình như có mình nvc là thiên tài sao ý còn lại toàn người thường à
Avatar
Huy Lương17 Tháng một, 2021 09:20
Võ đạo cảnh giới lấy Hoàng Cực cảnh tu vi nhập môn, sau đó là Huyền Cực cảnh, Địa Cực cảnh, Thiên Cực cảnh, Tinh Cực cảnh, Nguyệt Cực cảnh, Hạo Cực cảnh, Thái Hư cảnh, Thuần Dương cảnh, Võ Cực cảnh chờ. Thế mà Thần Cực cảnh là trước mắt Chân Võ thế giới cao nhất tu vi
Avatar
Huy Lương17 Tháng một, 2021 09:29
Tu vi phân chia: Hoàng Cực cảnh, Huyền Cực cảnh, Địa Cực cảnh, Thiên Cực cảnh, Tinh Cực cảnh, Nguyệt Cực cảnh, Hạo Cực cảnh, Thái Hư cảnh, Thuần Dương cảnh, (võ đạo kiếp), Võ Cực cảnh, Thánh cảnh (Bán Thánh, Chân Thánh, Thánh Cực), Thần cảnh (Bán Thần, Chân Thần, Thần Cực), Đế cảnh, Tổ cảnh, Chí Tôn cảnh
Avatar
Huy Lương17 Tháng một, 2021 09:29
Hoàng Cực cảnh, Huyền Cực cảnh, Địa Cực cảnh, Thiên Cực cảnh, Tinh Cực cảnh, Nguyệt Cực cảnh, Hạo Cực cảnh, Thái Hư cảnh, Thuần Dương cảnh, (võ đạo kiếp), Võ Cực cảnh, Thánh cảnh (Bán Thánh, Chân Thánh, Thánh Cực), Thần cảnh (Bán Thần, Chân Thần, Thần Cực), Đế cảnh, Tổ cảnh, Chí Tôn cảnh
Avatar
New Start17 Tháng một, 2021 13:11
đọc xong 2 chương đầu nghỉ qidian mà yy còn hơn bfaloo
Avatar
Tạt Phi Hồ17 Tháng một, 2021 23:05
Nhân sinh hiếm thấy bao nhiêu tri kỷ
BÌNH LUẬN FACEBOOK