Băng Kết Sư Dị Giới Tung Hoành

Băng Kết Sư Dị Giới Tung Hoành

Băng Kết Sư Dị Giới Tung Hoành Review Rating: 8.0 out of 10 based on 26 reviews.

Ma pháp sư thích phóng ma pháp nhất định cần chú ngữ sao? ! !

Kỳ cái quái, vì sao ta thi pháp tựu không cần chú ngữ?

Băng hệ ma pháp sư nhất định phải có một khỏa lạnh như băng tâm sao? ! !

Kỳ cái quái, vì sao ta có có một khỏa lửa nóng tâm , mặc kệ gì mỹ nữ đối mặt ta lúc đều sẽ chủ động yêu thương nhung nhớ?

Thuấn di thật sự muốn đạt tới thánh giai mới có thể làm được sao? ! !

Kỳ cái quái, vì sao ta cơ bản nhất kỹ năng tựu là thuấn di?

Cấm chú thật sự rất TRÂU BÒ~~ sao? ! !

Kỳ cái quái, vì sao ta tùy tiện một cái đại chiêu đều nếu so với cấm chú uy lực cường?

———— đại lục ở bên trên duy nhất băng kết sư: quân dương

Danh sách chương Băng Kết Sư Dị Giới Tung Hoành

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK