Bàn Long Chi Hổ Khiếu

Bàn Long Chi Hổ Khiếu

Bàn Long Chi Hổ Khiếu Review Rating: 9.0 out of 10 based on 12 reviews.

Xem Bàn Long thời điểm, phát hiện có xuất hiện Long huyết chiến sĩ, Bất tử chiến sĩ và Tử Diễm chiến sĩ, duy nhất Hổ Văn chiến sĩ chưa từng xuất hiện, có chút cảm xúc, viết một bộ 《 Bàn Long 》 đồng nhân, hoài cảm làm kinh điển 《 Bàn Long 》

................

Một vị tiểu thuyết mê trọng sinh tới 1000 năm trước của Ngọc Lan Đại Lục, đối mặt chính mình đã từng mộng tưởng quá thế giới, hắn nên như thế nào?. Hắn có lực lượng, có thần thông mạnh nhất, , có gia đình, có người yêu. Hắn sẽ muốn làm gì, trở thành tuyệt thế cường giả, hay yên ổn sống.

Danh sách chương Bàn Long Chi Hổ Khiếu

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK