Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc Review Rating: 7.0 out of 10 based on 12 reviews.

Hứa Thành bị hãm hại, tử hình, xuyên việt về tam quốc, trở thành lính thấp nhất trong quân Đổng Trác. Thu phục Xích Thố Mã - thành thân binh. Giết Mã Siêu - thành Hiệu úy. Tiến kinh - thành Tướng quân. Đuổi quân Quan Đông - thành đại chư hầu. Mưu kế "thâm hiểm nhất" thời tam quốc được thực hiện như thế nào ? Xem sẽ rõ.
 
Bộ này thiên về mưu kế nhiều hơn là chém giết trên chiến trường. Nhân vật chính Hứa Thành đi lên từ cấp bậc nhỏ nhất: tiểu binh. Mặc dù nắm lợi thế hiểu biết về Tam Quốc nhưng cũng không thể thu hết mưu sĩ, danh tướng, phải đích thân bồi dưỡng ra một vài danh tướng không xuất hiện trong Tam Quốc Diễn Nghĩa và cũng đi lên từ tiểu binh. Mời các bạn đón xem ……

5 Chương mới cập nhật Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

Danh sách chương Bạch Nhật Mộng Chi Tam Quốc

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK