Bá Kiếm Ngạo Thương Khung

Bá Kiếm Ngạo Thương Khung

Bá Kiếm Ngạo Thương Khung Review Rating: 7.0 out of 10 based on 34 reviews.

Đại kiếp hàng lâm, uy quỷ tộc hung mãnh đột kích.

Là ở trong tuyệt vọng kêu rên thút thít nỉ non? Hay vẫn là phấn khởi chống lại, cướp lấy một tia sinh cơ?

Sinh gặp loạn thế, nên như thế nào lựa chọn?

Một cái thân thế ly kỳ tiểu nhân vật mang theo cười xấu xa, đối với ông trời dựng lên ngón giữa.

Thủ hộ, cuộc đời này chỉ vì thủ hộ! Thủ hộ thân nhân, thủ hộ huynh đệ, thủ hộ chính mình chỗ quý trọng hết thảy.

Chiến đấu, vi thủ hộ mà chiến. Chỉ cần trong cơ thể còn có một giọt nhiệt huyết, tựu chống lại đến cùng không chết không ngớt!

Vận mệnh? Chó má! Ta mệnh do ta không do trời.

Danh sách chương Bá Kiếm Ngạo Thương Khung

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK