Âm Dương Tùy Bút

Âm Dương Tùy Bút

Âm Dương Tùy Bút Review Rating: 0.0 out of 10 based on 7 reviews.

Ta là chiêm bốc thứ mười ba, một phổ thông mà vừa không người bình thường, ta tương mang bọn ngươi tiến nhập một kỳ huyễn thế giới, các ngươi tương cùng ta đang chứng kiến. Sự kiện linh dị nhiều lần tại vườn trường, hoang vắng quỷ dị núi lớn, cao vót trong mây bảo tháp, thiên hình vạn trạng đáy biển, có đi không về thôn hoang vắng, vô pháp chạy trốn đi ra rừng rậm, hẳn phải chết không thể nghi ngờ sa mạc... Âm tào địa phủ đại môn gần mở, ngươi, chuẩn bị xong chưa?

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK