Âm Dương Môn

Âm Dương Môn

Âm Dương Môn Review Rating: 8.0 out of 10 based on 7 reviews.

Đoán mệnh tại sao người mù chiếm đa số, Đào mộ vì sao hiếm có giàu có, bắt quỷ vì sao tiêu vong với bỏ mạng. Huyền Môn bên trong, kết quả có cái nào không muốn người biết bí mật cấm kỵ, ở Vô Say lực bút mang ngươi đi vào quỷ bí kỳ thần Linh Dị thế giới !

Truyện đã full.

Danh sách chương Âm Dương Môn

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK