100 Ngày Làm Tân Nương Nhà Giàu

100 Ngày Làm Tân Nương Nhà Giàu

100 Ngày Làm Tân Nương Nhà Giàu Review Rating: 7.0 out of 10 based on 3 reviews.

Hắn hận nàng , đưa nàng đẩy hướng thống khổ vực sâu .

 
Nàng muốn chạy trốn , hắn một súng bắn đoạn tỷ tỷ của nàng chân; nàng muốn chết , hắn dùng tỷ tỷ của nàng máu vì nàng tẩy lễ .

 
Rốt cục tại nàng không biết rõ tình hình dưới tình huống , mang bầu con của hắn , lại không biết đây chỉ là một cái khác tràng âm mưu tiến hành .

 
Khi hắn rốt cục quyết định cưới vợ kế tiếp nhiệm nữ nhân vì tân nương của hắn , nàng mang theo lòng tràn đầy mệt mỏi vô ảnh vô tung biến mất .

 
Bảy năm sau , nàng mở ra (lái) khí phách xe việt dã , gào thét mà đến .

Danh sách chương 100 Ngày Làm Tân Nương Nhà Giàu

BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK